Trở thành hội viên TCC Club sớm nhất - Tham gia ngay!

Giới thiệu

Tổng quan về Câu Lạc Bộ Đào Tạo - Tư Vấn Doanh Nhân Trẻ Việt Nam (TCC Club)

Tôn vinh sự tỉnh thức thông qua việc tự huấn luyện, đào tạo và chuyển hóa tự thân với sự hỗ trợ của cộng đồng và chuyên gia nhằm phát triển bản thân và kỹ năng cho doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là doanh nhân trẻ (TCC - The Conscious Club). TCC tập trung vào việc cập nhật các xu hướng mới của nền kinh tế nói chung và hoạt động quản trị doanh nghiệp nói riêng thông qua hoạt động đào tạo, huấn luyện và phát triển các tư duy mới, kỹ năng mới và công cụ mới nhằm nâng tầm lãnh đạo doanh nghiệp qua Tâm, Trí và Ý Chí để vận hành, điều hành, quản trị doanh nghiệp và hiệu quả, tối ưu và cuộc sống. TCC, The Conscious Club với 3 hoạt động xuyên suốt gồm: Đào tạo (Training) | Khai vấn - Cố vấn (Coaching & Mentoring ) | Tư vấn (Consulting).

Xem thêm