Trở thành hội viên TCC Club sớm nhất - Tham gia ngay!

Giới thiệu

Câu Lạc Bộ Đào Tạo - Tư Vấn Doanh Nhân Trẻ Việt Nam - TCC Club

  • Là cộng đồng tôn vinh sự tỉnh thức thông qua việc tự huấn luyện, đào tạo và chuyển hóa tự thân với sự hỗ trợ của cộng đồng và chuyên gia nhằm phát triển bản thân và kỹ năng cho doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là doanh nhân trẻ (TCC - The Conscious Club).

  • TCC tập trung vào việc cập nhật các xu hướng mới của nền kinh tế nói chung và hoạt động quản trị doanh nghiệp nói riêng thông qua hoạt động đào tạo, huấn luyện và phát triển các tư duy mới, kỹ năng mới và công cụ mới nhằm nâng tầm lãnh đạo doanh nghiệp qua Tâm, Trí, Chí để vận hành, điều hành, quản trị doanh nghiệp hiệu quả, tối ưu công việc và cuộc sống. 

  • TCC với các hoạt động xuyên suốt gồm: Đào tạo (Training) | Khai vấn - Cố vấn (Coaching & Mentoring ) | Tư vấn (Consulting) nhằm hỗ trợ, đồng hành xây dựng và phát triển cộng đồng các chuyên gia  Đào tạo - Khai vấn & Cố vấn - Tư vấn trên phạm vi toàn quốc có năng lực và có chung sứ mệnh chia sẻ, lan tỏa giá trị

Xem thêm
The Conscious Club | TCC Club Training - Coaching & Mentoring - Consulting
0
Doanh nhân tham gia các hoạt động
0
Chuyên gia được cấp chứng chỉ quốc tế
0
Sinh viên, người đi làm được tham gia chương trình tập sự
Tầm nhìn

TCC Club

Một cộng đồng doanh nhân cùng đồng hành, xây dựng và phát huy Tâm - Trí - Chí với văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc có năng lực phát triển kinh doanh toàn cầu

Trở thành thành viên TCC Club ngay hôm nay!
Chúng ta cùng lan toả và đón nhận những giá trị